Introduktion

Introduktion

Så här fungerar handboken

Den här handboken är uppbyggd som en Mindmap eller tankekarta. Du navigerar i kartan och trycker på det område du vill veta mer om. Du kan zooma in och ut som du vill, flytta kartan och söka.

Hur det hela startade

Detta material är resultatet av ett arbete som initierades av Skånes Dövas Distriktsförbund.
Ett antal intresseorganisationer för döva och hörselskadade samt 15 större museer i Sverige har tillsammans utvecklat nya modeller för hur döva och hörselskadade i ökad utsträckning kan få tillgång till konst- och kulturutbud.

Projektet vill möjliggöra att döva och hörselskadade ska kunna vara med och påverka utvecklingen i frågor som rör dem själva. Det framtagna materialet du hittar här är direkt sprungen ur gruppens önskemål och behov. Vi har haft särskilt fokus på museernas arbete gentemot barn och unga då även döva och hörselskadade barn är ”nästa generations” museibesökare.

Löpande under projektet har utbildningar för personal på olika nivåer på museerna anordnats och materialet i denna metodbok speglar dessa utbildningar. Vi har bl.a. lyft upp teknik och arbetssätt för att utveckla utställningar, program och pedagogiska insatser som är tillgängliga för gruppen döva och hörselskadade, vad man ska tänka på när man marknadsför konst-, kultur- och annat utbud som är anpassade för målgruppen. Vi har också utbildat museipersonal, i hur man kan inkludera målgruppen döva och hörselskadade barn och unga i verksamheten.

Mer om projektet finns att läsa i kapitlet ”Bra att känna till”.

Materialet – ert stöd

Denna metodbok ska kunna vara ett stöd för alla Sveriges museer i er utveckling av en tillgänglig museiverksamhet. Metodboken kan användas på många sätt, som arbets- och utbildningsmaterial för all personal, som inspirationskälla och tipsbok, som diskussionsunderlag och som konkret stöd och hjälp i utvecklingsarbete mot att bli en verksamhet för alla.

Vår ambition är att erbjuda ett pedagogiskt verktyg och exempel på tillgänglig kommunikation för museipersonal.
Detta gör vi genom att ge er ett lättillgängligt material som både ger kunskap, inspiration och stimulerar utvecklingsarbete för ökad tillgänglighet på alla Sveriges museer. Ett levande material som vi tillsammans kan fortsätta att utveckla, revidera och komplettera.

Vi tror också på kraften i det personliga mötet, i dialogen och i mötet mellan museerna och målgruppen. Vi är därför gärna, även framåt, en partner i ert utvecklingsarbete.